Kurzweil


Dyslexie gaat nooit over

Vijf tot tien procent van de mensen heeft in meer of mindere mate last van dyslexie. Het probleem is genetisch bepaald en komt meer voor bij jongens dan bij meisjes.  Compenserende computerhulpmiddelen bieden leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen de kans om hun talenten te ontplooien en onderwijs te volgen dat past bij hun capaciteiten. 

Wet gelijke handeling

De Wet Gelijke behandeling is helder: scholen moeten adequate voorzieningen treffen om leerlingen en studenten met functiebeperkingen in staat te stellen te functioneren als de anderen. De leerling met dyslexie heeft recht op aanpassingen. Het College voor de Mensenrechten heeft al verschillende keren uitspraak gedaan en steeds bevestigd dat leerlingen met dyslexie Kurzweil 3000 tijdens de les, toetsen en examens mogen gebruiken. 

Waarom kurzweil?

Dyslexie kenmerkt zich door problemen met leesvaardigheid en spellen en in meer of mindere mate met begrijpend lezen, teksten schrijven, vreemde talen,
structureren/ordenen en studievaardigheden. Kurzweil biedt ondersteuning op al deze deelgebieden .

Sleutel tot succes

Een leerling die met Kurzweil werkt is gemotiveerder en zelfredzamer. Zijn leerprestaties worden beter en zijn docent wint tijd. Kurzweil is de sleutel tot succes voor leerling, ouder, docent, school en samenwerkingsverband. OBS De Springplank biedt u die waarborg.