Sociaal Emotioneel Leren


Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’ van kracht. Die wet verplicht scholen een veilige leeromgeving te waarborgen. Als team van OBSDe Springplank doen wij er alles aan om voor ieder kind een veilige school te zijn.

Natuurlijk doen we er alles aan om uw kind een geweldig jaar te bezorgen. Daarvoor is een leuke, prettige groep de basis! Onze aanpak met o.a. de ‘gouden regels’ bieden daarbij voor ieder houvast. Verder gebruiken we  een online methode voor sociaal-emotioneel leren, KWINK. We vinden het belangrijk dat we actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen werken. Als misschien wel de belangrijkste les van hun leven!

Grootschalig internationaal onderzoek wijst uit dat kinderen die op scholen zitten die bewust en planmatig aan sociaal-emotioneel leren werken met méér plezier naar school gaan. En dat is goed, want dan ervaren kinderen kennelijk een veilige leer- en leefomgeving. In een sterke, veilige groep komt verstorend gedrag, waaronder pesten, niet of nauwelijks meer voor. Op die manier kunnen kinderen volledig tot hun recht komen. Dan presteren ze natuurlijk ook beter. Dáár gaan we voor als team. Hopelijk ook met u! Want als school en thuis goed samenwerken, plukt uw kind daar direct de vruchten van. Om u zo goed mogelijk hierbij te betrekken komt uw kind regelmatig thuis met een Kwink-opdracht. Wilt u extra tips voor thuis hebben? Bekijk dan eens het Kwinkmagazine op www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. We houden u op de hoogte van Kwink!

Vaardigheden als zelfvertrouwen, luisteren, je gevoelens uiten, beslissingen nemen en weten hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties zijn zaken die je kunt leren.

Door kinderen te leren proactief te zijn: wat kan ikzelf aan deze situatie of in deze situatie doen, zichzelf vragen te stellen, daaropvolgend keuzes te maken. Kinderen te leren naar een doel te werken en kinderen te leren prioriteiten te stellen: belangrijke zaken eerst! We leren kinderen terug te kijken op hun eigen leerproces, gedrag en resultaten.

Hier hoort samenwerken en leren van elkaar bij en van de groep. We leren kinderen elkaar te respecteren door met elkaar in gesprek te gaan over overeenkomsten en verschillen. We leren kinderen op hun eigen manier om te gaan met zelfstandigheid en hun eigen leerstijl. Dit wordt ook gekoppeld aan burgerschap, gebeurtenissen in de schoolomgeving en aan de maatschappij.

Deze site maakt mogelijk gebruik van cookies. Door de website te gebruiken stemt u hiermee in.
Ok