Topondernemers!

 

Vanaf groep 3 werken we vanuit de digitale leeromgeving van TOPondernemers en pretenderen wij een onderwijsaanbod voor het totale kind met al zijn kwaliteiten (ontwikkeling van vaardigheden voor de 21e eeuw ). We laten  onze leerlingen op veel verschillende manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur  en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs en verleggen hun grenzen door zich op verschillende manieren te presenteren. Alleen of in groepjes werken kinderen thematisch aan opdrachten (bijvoorbeeld: een krant maken, koken) met een presentatie als afsluiting. De opdrachten zijn uitdagend, meerdere intelligenties van kinderen worden aangesproken en de competenties worden beoordeeld. Omdat deze veelbelovende aanpak niet resulteert in goede scores op de eindtoets Wereldoriëntatie, wordt methodische ondersteuning gezocht voor aanvullende kennis. Die bestaat vooralsnog uit Topografie voor aardrijkskunde,  Tijdvak voor geschiedenis en blokboek natuur voor natuur. Ook wordt wekelijks Nieuws uit de Natuur behandeld .Dit brede aanbod voldoet aan de kerndoelen.