Continu werken aan verbetering

 

Wij vinden het als school belangrijk dat we datgene uit uw kind halen wat erin zit. Daarom streven we kwalitatief goed onderwijs na op onze school. Om dit te bereiken doen we de volgende dingen:

 

Leerlingvolgsysteem: wij volgen al onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan via het leerlingvolgsysteem. Dit systeem brengt de ontwikkeling van de individuele leerlingen en van onze school als geheel in beeld. Zo kunnen wij zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Al in groep 1 wordt hiermee begonnen.

 

Evaluatie: we beoordelen jaarlijks onze gestelde schooldoelen en peilen regelmatig de tevredenheid onder leerkachten, ouders en leerlingen. De resultaten hiervan nemen we mee in onze verbeterplannen

 

Cito-toetsen: we nemen twee keer per jaar de Cito af. Zo krijgen onze leerkrachten inzicht in de vorderingen van hun leerlingen en kunnen zij daarop hun onderwijs afstemmen.

 

Kwaliteitszorgsysteem: dit systeem brengt jaarlijks de kwaliteit van onze school in beeld. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. We auditen wat al goed gaat en waar nog verbetering nodig is. Zo houden we de kwalteit en de opbrengsten van de Springplank op peil.

 

Vastlegging: via protocollen en de rapportage van resultaten naar partijen zoals inspectie, bevoegd gezag en ouders, zorgen we ervoor dat onze kwaliteit zichtbaar is en gewaarborgd wordt. Op de site van de onderwijsinspectie kun je meer informatie zien over de voorgaande inspecties.

 

Toekomstvisie: in het schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd om ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit schoolplan vindt u elders op deze site.

 

 

Deze site maakt mogelijk gebruik van cookies. Door de website te gebruiken stemt u hiermee in.
Ok