Ieder kind voorbereid op de toekomst!

 

Openbaar onderwijs

Op De Springplank werken we niet vanuit een geloof of een geloofsovertuiging, maar wel met respect voor ieders geloof en denkrichting. Goed onderwijs bereidt de kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Respect voor andere opvattingen, andere gedachten, staat centraal. Het leert de kinderen samen leven, samen spelen en samen leren.

 

Wij bieden al onze leerlingen een veilige en uitdagende plek om op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij leren wij hen te vertrouwen in hun eigen kunnen.

Om ieder kind zich persoonlijk, sociaal-emotioneel en cognitief zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en ontplooien, is het essentieel dat de sfeer op school fijn, veilig en ondersteunend is met de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.

Wij werken er continue aan dat kinderen en volwassenen op pedagogische wijze met elkaar omgaan. Een goede samenwerking met- en betrokkenheid van ouders, medezeggenschapsraad, oudervereniging en bestuur vinden wij van groot belang voor een goed schoolklimaat.