Intern begeleider


Binnen de zorgstructuur is de rol van de Intern Begeleider belangrijk en geeft voor een groot deel vorm aan de zorg. Op de Springplank zijn de intern begeleiders juf Marloes en juf Amanda. Juf Marloes heeft haar specialisatie in de onderbouw en juf Amanda in de bovenbouw.


Wat doet een intern begeleider?

  • Allereerst is de IB-er verantwoordelijk voor de coƶrdinatie van de zorg.
  • De IB-er coacht leerkrachten die vragen hebben over zorgleerlingen of problemen in de groep. Er wordt oplossingsgericht gewerkt.
  • De IB-er bekijkt de aanwezige leerlingvolgsystemen. Deze toetsen worden gebruikt om de ontwikkeling van kinderen te volgen en te registreren.
  • De IB-er kijkt of de benodigde onderwijsplannen aanwezig zijn (waarin de te nemen maatregelen voor extra zorg beschreven staat) en helpt eventueel met het opstellen ervan.
  • Verder voert de IB-er minimaal 3x per jaar een gesprek met iedere leerkracht om samen te kijken hoe de klassensituatie is en voor wie er behoefte is aan extra zorg.
  • Daarnaast schrijft de IB-er protocollen over bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid. Deze protocollen zijn een soort maatstaven/checklisten die ervoor zorgen dat alle kinderen op dezelfde (objectieve) manier bekeken en beoordeeld wordt.
  • De IB-er heeft regelmatig contact met IB-ers van andere scholen om ervaringen en ideeĆ«n uit te wisselen.
  • De IB-er houdt de orthotheek actueel. De orthotheek is een verzameling speciale hulpmiddelen die een aanvulling vormen op de oefenstof die we in de klas al bieden.