Meet and greet

3 keer per jaar plannen we  “meet and greet” ochtenden voor ouders in. Onder het genot van een kopje koffie of thee  bespreken we onderwijsinhoudelijke of onderwijsgerelateerde thema’s. Leerkrachten of een gastspreker zullen inhoud geven aan deze ochtenden. Vooraf zullen we u laten weten wat het thema is van die ochtend. We hopen dat u deze ochtenden voor ons vrij houdt.

Mocht u tips hebben voor de invulling van deze ochtenden of heeft u op- of aanmerkingen m.b.t. de school dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school mevr. J. Aardema.

 

.