Ouderraad


Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school.

Ouders zijn de belangrijkste partners van de school bij het onderwijsproces.

Door samen te werken bij onderwijs en opvoeding kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen.

 

Samenwerken betekent dan ook open en eerlijk communiceren, elkaar op de hoogte houden van alle relevante informatie.

Onze school kent een ouderraad (OR). Het doel van deze OR is tweeledig. Enerzijds ondersteunt en organiseert zij samen met het team structureel de extra activiteiten die de school voor de leerlingen en ouders organiseert, anderzijds vervult zij de rol van "klankbord" van de ouders.

 

Het belang van betrokkenheid


De Springplank is met recht trots op de grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouderraad draagt hieraan bij; zij stimuleert deze betrokkenheid voortdurend door structurele en informele contacten met ouders te onderhouden. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor een evenwichtige schoolloopbaan van de leerlingen. Iedere ouder is al dan niet gedeeltelijk actief lid van de OR. 

 

De Ouderraad is sinds 2006 ‘Oudervereniging De Springplank’. Alle ouders zijn lid van deze vereniging, tenzij zij hier bezwaar tegen maken. Het bestuur van de Oudervereniging (OR) bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en een aantal leden; zij worden voor een periode van 3 jaar door de ouders gekozen.

De OR financiert de activiteiten uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De notulen zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris van de OR.

De leden van de ouderraad zijn:

Renske, Monique, Carla, Claudia, Jolanda, Ellen, Charlotte en Maritt.

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de ouderraad. Wij horen het graag!

 

 

Deze site maakt mogelijk gebruik van cookies. Door de website te gebruiken stemt u hiermee in.
Ok