Vroegtalig Engels

 ‘Met VVTO-Engels bereiden wij onze leerlingen voor op het communiceren met mensen over de hele wereld.’

De Springplank is een EarlyBird-school. Early Bird is de methodiek voor ‘meer, beter en vroeger Engels’, waarbij alle leerlingen van de school spelenderwijs in een vertrouwde omgeving Engels leren. Op deze manier bereidt De Springplank de kinderen voor op de toekomst, voor de optimale ontwikkeling voor ieder kind. Early Bird grijpt de voordelen van een vroege start aan en begint al in groep 1 met de lessen Engels. Hoe jonger de leerling, hoe makkelijker hij de beginselen van een vreemde taal leert! Op deze manier is er een rijke leeromgeving.

Met deze aanpak leren de leerlingen Engels te gebruiken en met elkaar en anderen te communiceren in alledaagse situaties. Deze aanpak sluit aan bij het recente inzicht over het leren van taal, namelijk dat iemand een taal leert om deze te kunnen gebruiken. De communicatieve activiteiten in de klas zijn betekenisvol; leerlingen worden uitgenodigd om tot interpretatie en expressie van, en onderhandeling over een (nieuwe) betekenis (interpretation, expression and negotiation of new meaning) te komen. De communicatie vindt niet alleen schriftelijk plaats, maar vooral ook mondeling en met gebaren.

Ons aanbod van VVTO Engels beslaat niet alleen onze basisschool, maar ook de samenwerking met het peuteronderwijs binnen onze school. Deze organisatie biedt ook het aanleren van vroeg Engels aan.