Activiteiten

Vieringen, excursies en andere activiteiten op OBS De Springplank

Jaarlijks zijn er op OBS De Springplank allerlei vieringen en activiteiten die bedoeld zijn om de goede sfeer op school te bevorderen, om er wat van op te steken en om het schoolleven wat kleurrijker te maken. Veelal zijn deze activiteiten gekoppeld aan een feestdag.

Tijdens het schooljaar vinden de volgende activiteiten plaats.

 • Kinderboekenweek en andere activiteiten vanuit de bibliotheek West-Brabant
 • Kinderpostzegels voor groep 7/8
 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Pasen
 • Schoolreis of Springplankfeest (afgewisseld, om het jaar)
 • Schoolkamp
 • Koningsspelen
 • Culturele of kunstzinnige activiteiten worden per schooljaar gekoppeld aan wereldoriëntatie. Dit kan o.a. een museumbezoek zijn of een voorstelling. Er wordt aandacht besteed aan cultureel erfgoed, soms door een excursie of door iemand uit te nodigen in de groep.
 • Groep 8 doet jaarlijks mee aan de Landelijke Voorleescompetitie.
 • Schoolfoto
 • KWINKdag
 • Open Engelse lessen

Alle groepen gaan één keer per twee jaar op schoolreis. Het andere jaar organiseren we een Springplankfeest waar workshops en cultuur een belangrijke rol spelen. Dit jaar gaan we op schoolreis! Schoolreis of Springplankfeest vindt plaats aan het eind van het schooljaar.

De bijdrage voor deze activiteiten zijn geïntegreerd in onze “vrijwillige ouderbijdrage”.

Groep 8 gaat in mei of juni op schoolkamp. Hiermee sluiten zij 8 jaar basisschool op een gezellige, maar ook educatieve manier af. Een activiteit waar de leerlingen een jaar lang naar uitkijken! Hier worden nog wel extra kosten voor in rekening gebracht.

De Ouderraad betaalt alle activiteiten uit de pot vrijwillige ouderbijdrage.