Ouderraad

De Ouderraad is sinds 2006 ‘Oudervereniging OBS De Springplank’. Alle ouders zijn lid van deze vereniging, tenzij zij hier bezwaar tegen maken. Het bestuur van de Oudervereniging (OR) bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en een aantal leden; zij worden voor een periode van 3 jaar door de ouders gekozen.

De ouderraad van OBS De Springplank heeft als doel de bloei van de school te bevorderen en de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Die doelen probeert ze via diverse wegen te bereiken. Zo organiseert de OR  festiviteiten en activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de school en hun ouders, en organiseert ze festiviteiten die samen met het team worden georganiseerd.

 De Ouderraad is niet bedoeld om de belangen van individuele ouders te behartigen, maar probeert wel te achterhalen wat er ‘leeft’ onder ouders. De leden proberen dus een luisterend oor te hebben en open te staan voor vragen of opmerkingen van ouders over beleid school, festiviteiten etc. Aan de hand daarvan kunnen ze vragen stellen aan de schooldirectie of de MR, of advies geven.