Schoolplan

De Onderwijsinspectie vraagt van scholen en hun besturen dat zij nadenken over hun eigen onderwijsambities. Deze moeten vervolgens een plek krijgen in het schoolplan. Twee elementen zijn onmisbaar in het schoolplan. Van scholen en hun besturen wordt verwacht dat ze laten zien wat ze zelf aan kwaliteitseisen stellen aan hun onderwijs en hoe ze willen voldoen aan de in de ‘basiskwaliteit’, de wettelijke minimumeisen waar iedere school aan moet voldoen. Schoolplannen blijven vier jaar geldig.

Hierbij het schoolplan 2019-2023 van OBS De Springplank:

Schoolplan 2019-2023-definitief juli2019