Ons team

Voor goed onderwijs zijn deskundige en zelfbewuste leraren nodig. Met een goede, gemotiveerde leraar voor de klas haalt een leerling het beste uit zichzelf. Inmiddels is het effect dat een leraar heeft op de prestaties van de leerling in een flink aantal onderzoeken aangetoond.

‘De leerkracht doet ertoe!’

OBS De Springplank onderkent het belang van hooggekwalificeerde leerkrachten. We streven er voortdurend naar om de kwaliteit van onze leerkrachten nog verder positief te beïnvloeden. Dat we hierin slagen blijkt onder andere uit het feit dat ouders en leerlingen tevreden zijn en onze leerkrachten met hun leerlingen hoge opbrengsten weten te behalen. Dit alles kan alleen in een team waarin we elkaar motiveren, steunen, helpen. Het team van OBS De Springplank werkt samen aan een rijke leeromgeving voor iedereen!

v.l.n.r: juf Marlies, juf Monique, juf Marloes, meester Rob, juf Sanne, meester Kees, miss Nicky, juf Judith, juf Ingrid, juf Suzanne, juf Amanda en juf Carlàn.