Verkeersveilige school

Verkeer wordt aangeboden via ‘VVN Verkeerspoort’. In groep 7/8 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

OBS De Springplank is een BVL-school (Brabants Verkeers Veiligheidslabel). In het kader daarvan worden er jaarlijks activiteiten uitgevoerd ter bevordering van het veilig deelnemen aan het verkeer. Er zijn BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders betrokken bij verkeerseducatie. Elk jaar levert de school een verkeersactiviteitenplan aan bij de gemeente. Hierin staat een terugblik wat we gedaan hebben en wat we komend jaar gaan doen. Op basis daarvan geeft de gemeente hier subsidie op.

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl. Om het halen en brengen en van onze leerlingen zo veilig mogelijk te laten verlopen willen we u wijzen op onderstaand document. Heeft u vragen neemt u dan contact op met de school.

Afspraken halen en brengen OBS De Springplank