Onze visie

Samen in beweging,
In een rijke en vertrouwde leeromgeving
Voor de optimale ontwikkeling voor ieder kind!

Onze missie

Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen op te leiden tot sterke, creatieve individuen die open en vol (zelf)vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Respect voor andere opvattingen en gedachten staan hierbij centraal. Het leert kinderen samen leven, samen spelen en samen leren.

Ontwikkelen vanuit een veilige basis

Met ons openbaar onderwijs leggen we een veilige basis voor de kinderen. Dit is een voorwaarde voor ontwikkeling. We creëren een aantrekkelijke leeromgeving waar fouten maken mag. Het gehele team straalt vertrouwen uit naar de kinderen. Vanuit dit vertrouwen voeren wij gesprekken met de kinderen over hun ontwikkeling.

Ontdekken wie je bent

Vanuit deze veilige basis leren we ieder kind écht kennen; in karakter, leerstijl en interesses. We stellen ons onderwijs zo goed mogelijk af op ieder kind. Wij hechten veel waarde aan de zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef van onze kinderen. Dit bevorderen we door hen gedurende hun schooltijd steeds zelfstandiger te laten werken en denken. Dat betekent dat zij niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op sociaal gebied, meer en meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.

Voorbereiden op de toekomst

OBS De Springplank streeft ernaar dat de leerlingen zelfstandig en actief kunnen participeren in een geïnternationaliseerde wereld. Onze leerlingen leren kritische denkers te zijn die hun creativiteit inzetten om problemen op te lossen. Daarnaast leggen we veel nadruk op samenwerken, zodat zij zich ten volle ontwikkelen op sociaal gebied. Wij werken actief samen met ouders als het gaat om burgerschap van de kinderen.

Leren van en met elkaar

Om dit alles waar te kunnen maken is het belangrijk dat we een lerende organisatie zijn. Dit betekent dat we actief van en met elkaar leren en reflecteren op ons handelen. We gebruiken de verschillende kwaliteiten van ons team. Zo creëren wij in teamverband het beste onderwijs voor onze leerlingen en geven wij het goede voorbeeld.