Ouderbetrokkenheid

De Springplank is een kleine school die staat voor toegankelijk en vertrouwd. Het team is betrokken bij alle leerlingen en hun omgeving en zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen.

We gaan uit van een goede samenwerking met de ouders van onze kinderen. Door ouders zich welkom te laten voelen en informatie uit te wisselen vergroten we de betrokkenheid bij de school. Dit levert een wederzijds open houding en communicatie op, waardoor informatie makkelijk gedeeld kan worden en er een continue kwaliteitsontwikkeling op gang wordt gehouden. De Springplank is toegankelijk voor alle ouders! Ouders spelen ook een belangrijke rol bij de organisatie van activiteiten en als hulp bij het leerproces van kinderen op school. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders.

De Springplank is ook een school van het dorp. We staan in contact met relevante organisaties en gaan samenwerkingsverbanden aan. Samen sta je immers sterk. Deze samenwerking zullen we steeds vaker actief opzoeken.