Vakleerkrachten

Op OBS De Springplank is miss Amanda aangesteld als vakleerkracht Engels.
Zij is samen met de directeur verantwoordelijk voor het meerjarenbeleidsplan Engels.
Miss Amanda is 1 dag in de week werkzaam op OBS De Springplank. Naast haar lessen Engels zorgt ze ook voor een doorgaande lijn in de lessen die de groepsleerkracht geeft en miss Amanda ontwikkelt kaarten voor TopOntdekkers. Deze maakt zij in het Engels voor de groepen 6-8 die ze dan ook verwerken in het Engels.

Daarnaast hebben we op school juf Suzanne. Zij is onze vakleerkracht muziek.
Voor De Springplank ontwikkelt ze een doorgaande leerlijn muziek in het kader van cultuureducatie.                                                                      Juf Suzanne is woensdag om de week op school. Zij vertegenwoordigt de school ook in het project ‘Fenderts Muzikaal Schoolkabaal’.

Voor bewegingsonderwijs hebben we onze vakleerkracht juf Tessa. In de ochtenden geeft zij gymles aan groep 3 t/m 8 in de Parel. In de middag geeft juf Tessa bewegingsonderwijs aan de kleuters. Deze lessen worden gegeven in de speelzaal, buiten of in de beweeghoek.