Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn.

schoolondersteuningsprofiel Springplank 2021 def.