Cultuurlopersschool

OBS De Springplank neemt deel aan het programma ‘Cultuurloper’.

De Cultuur Loper is een vierjarig programma – bestaande uit coaching en scholing èn een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Cultuureducatie is niet meer een los lesje van tekenen of muziek, het is een moment waarop kinderen worden uitgedaagd om zich creatief te uiten middels alle culturele disciplines die daarbij nodig zijn (dans, drama, beeldend en muziek).

Uitgangspunt van deze manier van werken is dat de ontwikkeling vanuit het kind zelf komt. Een kind zal worden uitgedaagd om zelf actief bezig te zijn met een vraagstuk wat hem/haar interesseert. Dit zorgt ervoor dat het kind mede verantwoordelijk wordt voor zijn/haar eigen leerproces. Ieder mens wil van nature leren. Werken vanuit de intrinsieke motivatie van kinderen zal de betrokkenheid verhogen. Maar kinderen zullen hierdoor ook beter leren samenwerken, onderzoeken, kritisch zijn en vernieuwen. Kortom, het sluit naadloos aan bij de 21st Century Skills. Hiermee wordt het effect van goed onderwijs nog groter en bouwt de leerling met een positieve inzet aan zijn eigen toekomst.