Excellente School

OBS De Springplank staat voor kwaliteit van het onderwijs. Dat blijft niet alleen bij mooie woorden. OBS De Springplank mag zich, na grondig onderzoek, het predicaat Excellente School aanmeten. Een uitzonderlijke onderscheiding.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap prijst scholen met bijzondere kwaliteiten die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Een prestatie om trots op te zijn, omdat nog geen 2% van alle basisscholen in Nederland dit behaalt.

Samen in beweging

OBS de Springplank heeft als visie: Samen in beweging, in een rijke en vertrouwde leeromgeving, voor de optimale ontwikkeling van ieder kind. Wij zijn de laatste jaren sterk in beweging en zetten in op de ontwikkeling van de Engelse taal. Dit doen we door vroeg vreemde taal onderwijs aan te bieden op een hoog niveau. Vanaf groep 1 is Engels geïntegreerd in het onderwijs, de lessen worden ondersteund door een vakdocent.

We merken dat dit onze leerlingen goed voorbereidt op de toekomst!

Bent u benieuwd naar het juryrapport? Download hem hier!