Onderwijsondersteuners

Op OBS De Springplank hebben we naast een professioneel team van leerkrachten ook een aantal ervaren onderwijsondersteuners.

Zij geven les; ondersteunen individuele leerlingen en groepjes leerlingen en geven de plusklas vorm.
Allemaal zijn ze gekoppeld aan een groepsleerkracht waarmee ze hun taken invulling geven.
Onze onderwijsondersteuners ontlasten daarnaast de leerkrachten waar nodig.