Onderwijsondersteuners

Op OBS De Springplank hebben we naast een professioneel team van leerkrachten ook een aantal ervaren onderwijsondersteuners.

Juf Sanne, meester Rob en juf Regina geven les; ondersteunen individuele leerlingen en geven de plusklas vorm.
Allemaal zijn ze gekoppeld aan een groepsleerkracht waarmee ze hun taken invulling geven.
Onze onderwijsondersteuners ontlasten daarnaast de leerkrachten waar nodig.