Lestijden

Dagelijks van 8.30 uur- 15.15 uur Pauze: 12.15 uur tot 13.15 uur

Woensdagen 8.30 uur- 12. 30 uur Middag vrij

Groep 1 t/m 4 Vrijdagmiddag vrij vanaf 12.15 uur

Let op: vanaf 8.25 uur kan uw kind naar de klas. Om 8.30 uur starten de lessen echt!

Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om op het schoolplein te wachten.  De kinderen komen vanaf groep 4 zelfstandig naar binnen. De kleuters mogen ’s morgens naar de klas worden gebracht en dit geldt voor groep 3 tot de herfstvakantie.

Wilt u de leerkracht, IB-er of directie uitgebreid spreken, dan kunt u een afspraak maken.

Wij vinden het voor de onderwijsleertijd van onze kinderen erg belangrijk dat de lessen starten om 8.30 uur. Zorg ervoor dat uw kind op dat tijdstip in de klas zit en dat u zelf niet te lang in de klas blijft hangen!

Vakantierooster en studiedagen 2019-2020

DATUM Vakantie/studiedagen   2019-2020
Wo    4   september studiedag
Wo    2   oktober studiedag
Ma   14  oktober  tot vrij 18 oktober herfstvakantie
Wo   13  november studiedag
Vrij    6   december studiedag
Vrij   20  december studiedag
Ma   23   december t/mvrij  3 januari kerstvakantie
Ma   24 februari  t/m vrij  28 februari carnavalsvakantie
Ma  13 april Tweede paasdag
Ma  20 april t/m  di 5 mei meivakantie
Wo  06 mei  t/m  vrij 08 mei studiedagen aansluitend aan de meivakantie
Do   21 mei  t/m  vrij 22 mei hemelvaart
Ma  01 juni pinksterdagen
Vrij  26 juni studiedag
Ma  13 juli  t/m  vrij 21 augustus zomervakantie