Lestijden

Dagelijks van 8.30 uur – 15.15 uur. De pauze is van 12.15 uur tot 13.10 uur.
Woensdagen 8.30 uur – 12. 30 uur. ‘ s Middags zijn de kinderen vrij.

Groep 1 t/m 4 is vrijdagmiddag vrij vanaf 12.15 uur.

De deuren gaan ‘s ochtends om  8.25 uur open. U kind kan tussen 8.25 uur en 8.30 uur zelfstandig naar de klas lopen. Daar wordt uw kind opgewacht door de leerkracht.

Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om op het schoolplein te wachten.
Wilt u de leerkracht, IB-er of directie uitgebreid spreken, dan kunt u een afspraak maken. Wij vinden het voor de onderwijsleertijd van onze kinderen erg belangrijk dat de lessen om 8.30 uur starten.

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Datum Vakantie/studiedagen 2022-2023
Woensdag 5 oktober Studiedag voor alle personeelsleden van OBO
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie
Maandag 31 oktober Studiedag
Dinsdag 6 december Studiedag onderbouw gr. 1 t/m 4
Vrijdag 23 december Studiedag
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie
Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari Carnavalsvakantie
Maandag 27 februari Studiedag
Donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart Studiedagen
Maandag 10 april Tweede paasdag
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie
Maandag 8 mei Studiedag
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei Hemelvaart
Maandag 29 mei Tweede pinksterdag
Vrijdag 14 juli 12.15 uur start zomervakantie