Lestijden

Dagelijks van 8.30 uur- 15.15 uur Pauze: 12.15 uur tot 13.10 uur

Woensdagen 8.30 uur- 12. 30 uur Middag vrij

Groep 1 t/m 4 Vrijdagmiddag vrij vanaf 12.15 uur

Let op: vanaf 8.25 uur gaat uw kind op het schoolplein in de rij staan. De leerkracht haalt uw kind op.  Groep 1-2 gaan via de deur bij groep 3 zelf naar binnen. Een leerkracht zal bij de deur staan.

Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om op het schoolplein te wachten.

Wilt u de leerkracht, IB-er of directie uitgebreid spreken, dan kunt u een afspraak maken.

Wij vinden het voor de onderwijsleertijd van onze kinderen erg belangrijk dat de lessen starten om 8.30 uur.

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021

DATUM Vakantie/studiedagen   2020-2021
Wo    14  okt. t/m vrij 16 okt studiedagen
Ma 19 okt t/m vrij 23 okt herfstvakantie
Vrij 18 dec studiedag
Ma 21 dec t/m vrij 1 jan. kerstvakantie
Ma 15 febr. t/m vrij 19 febr. carnavalsvakantie
Ma 5 april Tweede paasdag
Ma  26 april  t/m vrij  7 mei meivakantie
Ma  10 mei   t/m vrij  12 mei studiedagen ( aansluitend aan de meivakantie)
Do  13 mei   t/m vrij   14 mei Hemelvaart
Ma  24 mei Tweede pinksterdag
Wo  06 mei  t/m  vrij 08 mei studiedagen aansluitend aan de meivakantie
Do   21 mei  t/m  vrij 22 mei hemelvaart
Vrij   04 juni studiedag
Vrij   09 juli studiedag
Ma  26 juli  t/m  ma 6 sept zomervakantie