Lestijden

Dagelijks van 8.30 uur- 15.15 uur Pauze: 12.15 uur tot 13.10 uur
Woensdagen 8.30 uur- 12. 30 uur Middag vrij

Groep 1 t/m 4 Vrijdagmiddag vrij vanaf 12.15 uur

Let op: vanaf 8.25 uur gaat uw kind op het schoolplein in de rij staan. De leerkracht haalt uw kind op.  Groep 1-2 gaan via de deur bij groep 3 zelf naar binnen. Een leerkracht zal bij de deur staan.

Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om op het schoolplein te wachten.
Wilt u de leerkracht, IB-er of directie uitgebreid spreken, dan kunt u een afspraak maken. Wij vinden het voor de onderwijsleertijd van onze kinderen erg belangrijk dat de lessen starten om 8.30 uur.

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

DATUM Vakantie/studiedagen   2022-2023
Woensdag 5 oktober Studiedag voor alle personeelsleden van OBO
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie
Maandag 31 oktober Studiedag
Dinsdag 6 december Studiedag onderbouw gr. 1 t/m 4
Vrijdag 23 december Studiedag
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie
Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari Carnavalsvakantie
Maandag 27 februari Studiedag
Donderdag 16 maart en Vrijdag 17 maart Studiedag
Maandag 10 april Tweede paasdag
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie
Maandag 8 mei Studiedag
Donderdag 18 mei en Vrijdag 19 mei Hemelvaart
Maandag 29 mei Tweede pinksterdag
Vrijdag 14 juli 12.15 uur start zomervakantie