Ouderbrief en Parro

Iedere gezin krijgt een jaarkalender waarop de belangrijkste activiteiten staan die op dat moment bekend zijn.

Er wordt ongeveer 1 keer per maand een ouderbrief uitgegeven, met daarin alle zaken die op dat moment actueel zijn. Deze brief verschijnt in de regel op dinsdag en ontvangt u digitaal. Wij willen op deze manier ons steentje bijdragen aan het milieu en het is kostenbesparend. Een enkele keer krijgen ouders belangrijke informatie in een apart schrijven.

Verder wordt er zeer veel gecommuniceerd via de PARRO-app. Parro is een oudercommunicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school willen versterken en daarbij meer passend bij de huidige tijd. In deze app wordt u als ouder gekoppeld aan de groep van uw kind. Leerkrachten delen hierin foto’s en informatie over activiteiten die plaatsvinden in de klas. Via deze app kunt u ook aangeven of u kunt helpen bij activiteiten en ook de oudergesprekken worden hiermee digitaal gepland. Daarnaast kunt u  appen via PARRO naar de leerkracht van uw kind. Hierdoor kunnen mededelingen via korte lijntjes worden doorgegeven en een afspraak maken wordt zo ook heel eenvoudig. Voor meer informatie klik op de link: https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders.

.